Hvordan vi har tilpasset oss situasjonen med koronaviruset

Vi må dessverre permittere mange av våre ansatte på grunn av situasjonen som har oppstått, men vi har fortsatt en bemanning som skal sikre at vi er leveringsdyktige også i denne perioden. Det vil si at vi kan produsere det aller meste, men at noen typer produkter kan få lengre leveringstid (se mer under).

Vi oppfordrer alle til å bruke vårt felles postmottak post@oslodigitaltrykk.no for å sikre at henvendelser blir registrert uavhengig av hvem som er på jobb den aktuelle dagen.

For å bidra til å hindre smitte og best mulig beskytte vår gjenværende bemanning har vi innført noen nye rutiner.

Vi ønsker ikke fysisk kundebesøk i denne perioden.

  • Kontakt oss via e-post eller telefon.
  • Filopplasting og bestillingsportal fungerer som tidligere.
  • Vareleveringer via budbiler og post går inntil videre som normalt.
  • Avtal med oss på forhånd om du skal hente selv, slik at vi kan bli enige om hvordan dette skal foregå.

Noen bestillinger kan få lengre leveringstid enn normalt:

  • Mobilt displayutstyr hvor våre råvarer kjøpes fra Sverige, England og Polen vil nok ta noe lenger tid å få på plass (dette gjelder i hovedsak stenger til beachflag, rammer til messevegger o.l.).
  • Trykksaker (store opplag i offset) som produseres hos våre samarbeidspartnere  – som også har redusert bemanning.
  • Distribusjonstjenester (utover ordinær varelevering).

Ellers håper vi alle tar ekstra godt vare på hverandre i denne perioden og respekterer rådene fra helsemyndighetene.

Vi håper å se dere alle igjen på andre siden av denne krisen.

Ta kontakt med oss på post@oslodigitaltrykk.no hvis du har spørsmål.