Personvernerklæring

1. Ansvarlig behandler
Ansvarlig behandler er Oslo digitaltrykk AS ved daglig leder.

2. Formålet
Formålet med behandling av personopplysninger er som følger:
– Innsamling av opplysninger som navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer i forbindelse med ordreregistrering og fakturering. Disse opplysningene blir benyttet til fakturering, purring, spørsmål i forbindelse med ordre og muligens til utsendelse av brev og tilbud i posten.
– For formål med markedsføring, se vår erklæring om personopplysninger i markedsføring her.

3. Rettslig grunnlag
– Opplysninger nødvendig for å kunne fakturere, samt kontaktopplysninger ved samtykke for å utføre ordre. Øvrige opplysninger som e-postadresse til nyhetsbrev er gitt ved samtykke.

4. Hvilke personopplysninger behandles
– Navn, adresse, tlf, e-post for fakturering.
– Personopplysninger for markedsføring: her
– Opplysninger hentet inn av informasjonskapsler/cookies. Se egen side for dette her
– Filer brukt som grunnlag til produksjon kan inneholde personopplysninger. Filene kan lagres i flere år som vedlegg i e-postprogrammer og på egen server. Filer produsert av oss eller i noen tilfeller der det er gjort endringer på filer lagres til kunden ber om at de slettes.

5. Hvor hentes opplysningene fra?
– Ved samtykke. Se også personopplysninger om markedsføring her

6. Er det frivillig å gi opplysninger?
– I hovedsak er det frivillig.
– Når det gjelder markedsføring blir det samlet inn opplysninger om nettrafikk. Se personopplysninger i markedsføring her

7. Utleveres opplysninger til tredjepart?
– Kontaktopplysninger nødvendig for ordrebehandling blir ikke delt med noen, men kan finnes på eksterne servere og hos leverandører. Per i dag finnes slike opplysninger i et nettbasert ordre/regnskapssystem og hos en leverandør av en nettbestillingsportal. Vår nettside har skjemaer for kontakt, og vår leverandør som har laget nettsiden har tilgang til disse. Vår IT-leverandør har tilgang til vår server.
– For opplysninger knyttet til markedsføring, se her

8. Hvordan lagres og slettes opplysningene?
– Opplysningene lagres på egen server eller hos leverandører nevnt i punkt 7.
– For lagring i forbindelse med markedsføring, se her

9. Hvilke rettigheter har den registrerte?
– Alle som har opplysninger registrert hos oss har rett til innsyn, og kan be om at opplysningene slettes med mindre dette strider mot lovverket.
– For opplysninger knyttet til markedsføring, se her
– Norsk lovverk gjelder for behandling av personopplysninger

10. Kontaktinformasjon
Hvis du ønsker innsyn i personopplysninger eller ønsker å slette opplysninger, ta kontakt med oss