Grafisk design

Grafisk design av trykksaker

Grafisk design

Vi hjelper deg gjerne med design av trykksaker. Vi har lang erfaring og høy kompetanse innen fargebruk, typografi, bildebehandling og andre aspekter som tilsammen kjennetegner et godt grafisk design.

Redigering og tilrettelegging av filer
Enkel tilgang og stort utvalg av programvare har medført at stadig flere velger å lage filene sine selv, uten at de nødvendigvis besitter kunnskap om hvordan det skal gjøres for å sikre et godt og forutsigbart trykkresultat. Våre designere kan hjelpe deg å kvalitetssikre filene, lage trykklare PDF-filer eller gi deg gode tips om utforming.

De mest vanlige problemene når det gjelder å lage trykklare PDF-filer uten spesielt egnet programvare er:

Her er en forenklet sjekkliste: Slik lager du trykklare PDF-filer 

Stramt budsjett?
Som trykkeri har vi i tillegg førstehåndskunnskap om trykktekniske avveininger som kan spille en viktig rolle i utformingen av en trykksak. Hvis du f.eks. har et stramt budsjett så kan våre designere hjelpe deg å spare tusenvis av kroner på produksjon av tykksakene, ved å gjøre økonomisk riktige valg underveis i designprosessen. Å krympe et format med 1% eller redusere en marg med 1mm kan i noen tilfeller spare deg for store summer i trykking. Vi sørger for at du får mye igjen for pengene!

 

Kontakt