Farger

De to viktigste komponentene når vi trykker en jobb er papir og farger. Fargene i filen og fargene vi bruker avgjør hvordan sluttresultatet blir, og ikke alle farger blir like fine på trykk. Her finner du en liten liste over de viktigste fargeprofilene, og hvilke farger vi bruker når vi trykker.

RGB og CMYK fargespekter
  • RGB er lys og er farger man ser i skjermer, kameraer og skannere. Vi trykker ikke i RGB.
  • CMYK er pigment. Det er CMYK som brukes når vi trykker digitalt. RGB har et større fargerom enn CMYK. Bilder må ikke nødvendigvis konverteres til CMYK før det skal til trykking, med mindre det er snakk om offset-trykk. Konverteringen skjer som regel problemfritt, og i noen tilfeller blir fargegjengivelsen bedre hvis originalen er i RGB. Du bør imidlertid sørge for at RGB-bildene har blitt konvertert til fargerommet sRGB. Da blir konverteringen bedre. De fleste digitalkameraer og skannere bruker denne profilen om du ikke får beskjed om noe annet. De fleste RGB-bilder er derfor i sRGB.

  • PhotoShop: Hvis du skal konvertere til CMYK i PhotoShop, får du som regel mye bedre farger av å gå via «Rediger» og «Konverter til profil» (velg da gjerne Fogra27).

  • Pantone er spesialfarger for offsettrykk. Noen av pantonefargene finnes også i folieutvalget til vår folieleverandør 3M.

  • RAL er lakkeringsfarger som brukes ved lakkering av skilt, plater osv.