Farger

 • Farger

  – RGB er lys og er farger man ser i skjermer, kameraer og skannere.

  – CMYK er pigment. Det er CMYK som brukes ved digitaltrykk.

  RGB har et større fargerom enn CMYK.

  Bilder må ikke nødvendigvis konverteres til CMYK før det skal til trykking, med mindre det er snakk om offset-trykk. Konverteringen skjer som regel problemfritt, og i noen tilfeller blir fargegjengivelsen bedre hvis originalen er i RGB. Du bør imidlertid sørge for at RGB-bildene har blitt konvertert til fargerommet sRGB. Da blir konverteringen bedre. De fleste digitalkameraer og skannere bruker denne profilen der du ikke får beskjed om noe annet. De fleste RGB-bilder er derfor i sRGB.

  PhotoShop: Hvis du skal konvertere til CMYK i PhotoShop, får du som regel mye bedre farger av å gå via «Rediger» og «Konverter til profil» (velg da gjerne Fogra27), i stedet for «Bilde», «Modus» og «CMYK».

  Pantone er spesialfarger for offset trykk, noen av pantonefargene finnes også i folieutvalget til vår folieleverandør 3M.

  RAL er lakkeringsfarger som brukes ved lakkering av skilt, plater osv.

 • Farger. Bildet viser de ulike Fargeblandingene i rgb og cmyk

  Farger. Bildet viser de ulike Fargeblandingene i rgb og cmyk